εποφθαλμία

ἐποφθαλμία, ἡ (Μ) [εποφθαλμιώ]
φθόνος.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐποφθαλμιᾷ — ἐποφθαλμιάω cast longing glances at pres subj mp 2nd sg ἐποφθαλμιάω cast longing glances at pres ind mp 2nd sg (epic) ἐποφθαλμιάω cast longing glances at pres subj act 3rd sg ἐποφθαλμιάω cast longing glances at pres ind act 3rd sg (epic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐποφθαλμιάσας — ἐποφθαλμιά̱σᾱς , ἐποφθαλμιάω cast longing glances at pres part act fem acc pl (doric) ἐποφθαλμιά̱σᾱς , ἐποφθαλμιάω cast longing glances at pres part act fem gen sg (doric) ἐποφθαλμιά̱σᾱς , ἐποφθαλμιάω cast longing glances at pres part act fem… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐποφθαλμιάσαντες — ἐποφθαλμιά̱σαντες , ἐποφθαλμιάω cast longing glances at aor part act masc nom/voc pl (attic doric) ἐποφθαλμιά̱σαντες , ἐποφθαλμιάω cast longing glances at aor part act masc nom/voc pl (attic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐποφθαλμιάσωσιν — ἐποφθαλμιά̱σωσιν , ἐποφθαλμιάω cast longing glances at aor subj act 3rd pl (attic doric) ἐποφθαλμιά̱σωσιν , ἐποφθαλμιάω cast longing glances at aor subj act 3rd pl (attic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐποφθαλμιᾶν — ἐποφθαλμιάω cast longing glances at pres part act masc voc sg (doric aeolic) ἐποφθαλμιάω cast longing glances at pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) ἐποφθαλμιάω cast longing glances at pres part act masc nom sg (doric aeolic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.